Portal

Portal 2018-05-15T13:32:48+03:00

Akıllı Kentler Bilgi Paylaşım Portali, kamu kurumları, özel sektör, akademi ve Sivil Toplum Kuruluşları gibi Akıllı Kent ekosistemi paydaşları arasında bilgi paylaşımı sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Bu portal ile;

  • Akıllı Kentler ekosistem paydaşları arasında bilgi alışverişinin sağlanması
  • Kamuda Akıllı Kentler ile ilgili konularda eğitim, seminer, çalıştay, odak grup toplantıları ve etkinliklerin yaygınlaştırılması
  • Kamu kurumlarında Akıllı Kentler Stratejisi ve Eylem Planı standartlarının belirlenmesi için tüm Akıllı Kentler ekosistem paydaşlarını bir araya getirerek çalışmalar yürütmeye olanak sağlanması

hedeflenmiştir.