Kurumsal

Kurumsal 2019-01-07T14:13:46+00:00

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Doğru, standart ve kaliteli coğrafi bilginin üretilmesini ve yaygın bir şekilde paylaşılmasını sağlayarak planlama, yatırım ve denetim faaliyetleri ile kamu hizmetlerinin daha doğru, daha hızlı ve daha kaliteli olmasına katkı sağlama amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü; Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulmasına, kullanılmasına ve geliştirilmesine dair iş ve işlemleri yapmak, yaptırmak, yerel yönetimlerin planlama, harita, altyapı ve üstyapıya ilişkin faaliyetleri ile ilgili kent bilgi sistemlerinin standartlarının belirlemek ve yaygın bir şekilde kullanılmasını teşvik etmek ve Ulusal Coğrafi Bilgi Portalı’nı işletmek ile görevlidir.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, 2019-2022 Ulusal Akıllı Kentler Stratejisi ve Eylem Planı Projesi’nin Politika Sahibidir.