Akıllı Yönetişim, Açık Veri ve Büyük Veri

Akıllı Yönetişim, Açık Veri ve Büyük Veri 2018-06-20T10:15:50+00:00

TANIM


Akıllı Yönetişim; analiz, planlama, uygulama ve politika yapımı gibi kamu yönetimi süreçlerinde şeffaflık, katılımcılık ve işbirlikçi olma prensiplerini sağlayan ve e-devlet hizmetlerinden oluşan bir yönetişimi ifade eder.

Odak Grup Sunumu için tıklayın.

MOTİVASYONLAR


 • Yönetimde şeffaflığın sağlanması
 • Kamu – Vatandaş, Kamu – Özel Sektör, Kamu – Kamu işbirliklerinin desteklenmesi,
 • Vatandaşların yönetime daha fazla katılmasını teşvik edilmesi,
 • Kamu, özel sektör, üniversite ve vatandaş etkileşiminin güçlendirilmesi,
 • Yönetime olan güvenin artırılması

UYGULAMALAR


 • E-Devlet Kapısından Belediyecilik Hizmetlerinin Sunulması
 • Kurumsal Kaynak Yönetimi
 • Kurumsal E-Posta Uygulaması
 • Dijital Arşiv Yönetim Sistemi
 • Elektronik Belge Yönetim Sistemi
 • Çağrı Merkezi
 • Açık Veri Platformu
 • Sosyal Medya Hesapları
 • Karar Destek (İş Zekası) Sistemi
 • Büyük Veri Platformu ve Uygulaması
 • Bilgi Paylaşım Uygulamaları (Kurum içi portal, Blog, wiki, forum vb.)
 • Belediye Kurumsal Web Sitesi

ZORLUKLAR


 • Kurumlar Arası Birlikte Çalışabilirlik
 • BİT Sistemleri Arasında Uyumsuzluk
 • Siber Güvenlik
 • Veri mahremiyeti
 • Sayısal Uçurum
 • Ücretlendirme