Akıllı Sağlık

Akıllı Sağlık 2018-06-20T10:04:21+00:00

TANIM


Akıllı Sağlık uygulama ve sistemleri;

 • yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen,
 • sağlık hizmetlerini iyileştiren,
 • sağlık verilerini akıllı bir şekilde analiz edilebilen,
 • bireylerin sağlıkları ile ilgili farkındalıklarını artıran sistemlerdir.

Odak Grup Sunumu için tıklayın.

MOTİVASYONLAR


 • Daha sağlıklı toplum ve bireyler
 • Sağlıklı yaşam hakkında bilinçli toplum
 • Daha etkin bir sağlık sistemi
 • Daha etkin sağlık politikaları
 • Çevik karar verme potansiyeli
 • Sağlık maliyetlerinin düşürülme

UYGULAMALAR


 • Mobil Sağlık Uygulamaları
 • Giyilebilir Sağlık Teknolojileri
 • Uzaktan Hasta Takibi
 • Bireylerin Hastanelere Yönelmeden Önce Ayakta Tedavi Hizmetleri
 • Yaşlı, Kronik ve Engelli İçin Evde Hasta Desteği
 • Farkındalık Oluşturan Koruyucu Sağlık Hizmetleri
 • Entegre Acil Çağrı Merkezi
 • Kronik Hasta Takibi ve Panik Butonu Hizmeti

ZORLUKLAR


 • Yüksek yatırım maliyetleri
 • Birlikte çalışabilirlik yaklaşımının olmaması
 • Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması zorluğu
 • Sağlık sistemlerinin güvenliği – Siber güvenlik tehlikeleri