Akıllı Eğitim

Akıllı Eğitim 2018-06-11T09:43:37+00:00

TANIM


Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak toplumu oluşturan tüm bireylerin her yaşta, mekânda ve zamanda eğitim ve öğretim imkân ve olanaklarına ulaşmasını sağlayarak fırsat eşitliğini artıran bir ekosistemdir.

MOTİVASYONLAR


 • Genç nüfus oranının fazlalığı,
 • Toplumdaki teknolojiyi kullanma talebinin yüksekliği,
 • Teknoloji okuryazarlığının artırılmasına yönelik faaliyetlere ilişkin idari ve finansal desteklerin varlığı.

UYGULAMALAR


 • İstihdama Yönelik E-Beceri Eğitimi (Yazılım Geliştirme,Kodlama Oyunları, Robot Bilimi, 3D Teknolojileri vb.)

Öğrencilerin ve iş gücünün bilişim bilgi ve kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik faaliyetler. Örnek: Londra, seçilen adayları teknoloji sektöründe bir yıl çalıştıran Tech City Stars programına yatırım yapmıştır. Londra aynı zamanda, çocukların kodlamayla ilgilenmesi için gönüllü programcıların verdiği okul sonrası kulüpler olan Code Club ve CoderDojo’yu desteklemektedir. Birleşik Krallık’ın «Make Things Do Stuff» kampanyası da, programlama, dijital üretim ve uygulama tasarımı gibi dijital yaratımı desteklemektedir. Ayrıca 2014 yılı “Kodlama Yılı” ilan edilmiş, 2015’te de BBC “Make It Digital” (Dijitalleştir) kampanyasının sponsorluğunu yapmıştır.

 • Teknoloji Bağımlılığını Engelleyici Faaliyetler

Kişilerin teknolojiyi hayat kalitesini düşürmeden, etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmesini sağlamaya yönelik eğitim ve destek çalışmaları.Bu noktada, Yeşilay’ın Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı ile önleme temelli yenilikçi projeler vasıtasıyla gençler ve tanımlı hedef kitleler üzerinde yerel ve ulusal çapta iyi uygulama örneklerinin oluşturulması ve yeterli bilgilendirme ile farkındalığın yaratılması hedeflenmektedir.

 • Dijital Okur Yazarlık ve Farkındalık Eğitimi

Toplumda dijital becerilerin ve farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalardır. Örnek: New York Şehrinin Tech Talent Pipeline programı, işletmelere işveren ihtiyaçlarını belirlemeleri için danışmanlık hizmeti verir ve New Yorkluları yeniden eğitmek için ölçeklendirilebilir eğitim programları oluşturarak onlara Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) becerileri kazandırır. Basında geniş çaplı tanıtımlara ek olarak, Tech Pipeline, burs programları yürütmektedir ve destek için geniş bir akademi ve iş ağına sahiptir.

 • Teknoloji Kullanımı ile İlgili Sosyal Sorumluluk Projeleri

Teknoloji kullanımının özendirilmesine ve artırılmasına yönelik çalışmalar. Örnek: Age UK Londra, yaşlı vatandaşlara dijital beceriler öğreten, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Greater Londra Yetkili Kuruluşu’ndan aldığı fonlarla Age UK Londra, gençlerin, yaşlı vatandaşlara dijital beceri öğretmek için gönüllü olmasını teşvik eder.

ZORLUKLAR


 • Uzun vadeli eğitim politikalarının uygulanamaması,
 • Yeterli nitelikte ve sayıda eğitim personeli yetiştirilememesi,
 • Bilgi ve iletişim teknolojisi altyapısına erişme imkânlarındaki farklılıklar,
 • Yaşamsal başarının akademik başarı kadar önemsenmemesi,
 • Okullaşma oranındaki düşüklük,
 • Derslik başına düşen öğrenci sayısının fazla olması