Afet ve Acil Durum Yönetimi

Afet ve Acil Durum Yönetimi 2018-06-20T10:05:17+00:00

TANIM


Afet ve Acil Durum Uygulama ve Sistemleri;

 • önlem alır ve karşı karşıya kalınabilecek zararları azaltan
 • afet ve acil durumlara hazır olunmasını sağlayan
 • bir olay/durum gerçekleştiğinde müdahale eden
 • afet ve acil durum verilerini akıllı bir şekilde analiz edilebilen
 • normal yaşama dönüş sürecini kapsayan sistemlerdir.

Odak Grup Sunumu için tıklayın.

MOTİVASYONLAR


 • Daha bilinçli toplum ve bireyler yetişmesi
 • Önlenebilir durumlarda kaybın en aza indirilmesi
 • Daha etkin afet ve acil durum planlamaları
 • Afetlerde ve acil durumlarda zararın en aza indirilmesi
 • Daha etkin koordinasyonun sağlanması
 • Daha çevik karar verme yetisinin sağlanması

UYGULAMALAR


ZORLUKLAR


 • Birimler arası veri paylaşımı ve koordinasyon gerekliliği
 • Uzmanlıklara bağlı bölümlenmiş bir  yapı olması nedeniyle eşgüdümün yeterli düzeyde öngörülememesi
 • Kaynakların afet ve acil durumda sürdürülebilir olmaması
 • Toplumsal bilinç düzeyi